[1]
A. Napiórkowska-Baryła i M. Witkowska-Dąbrowska, „Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi”, PEFIM, nr 8(57), s. 496-504, grudz. 2012.