[1]
J. Szwacka-Mokrzycka, „Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin”, PEFIM, nr 8(57), s. 453-461, grudz. 2012.