[1]
J. Rykowska i J. Sawicka, „Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans”, PEFIM, nr 8(57), s. 402-411, grudz. 2012.