[1]
F. Kapusta, „Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju”, PEFIM, nr 8(57), s. 228-240, grudz. 2012.