[1]
K. Babuchowska i R. Marks-Bielska, „Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013”, PEFIM, nr 8(57), s. 36-46, grudz. 2012.