[1]
R. Kata, „Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw”, PEFIM, nr 2(51), s. 307-318, grudz. 2009.