[1]
M. Błażejowska, „Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych”, PEFIM, nr 2(51), s. 249-256, grudz. 2009.