[1]
I. Kowalska, „Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE”, PEFIM, nr 2(51), s. 83-93, grudz. 2009.