[1]
W. Pizło i A. Mazurkiewicz-Pizło, „Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków”, PEFIM, nr 17(66), s. 104-117, lip. 2017.