[1]
Z. Kochanowicz, P. Bórawski, i J. Czaplicka, „Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie”, PEFIM, nr 17(66), s. 83-95, lip. 2017.