Wiśniewska, M. (2020) „Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 111-122. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.10.