Podstawka, M. (2020) „Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 89-98. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.8.