Parlińska, A. (2020) „Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 80-88. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.7.