Misztal, P. i Łupiński, M. (2020) „Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 68-79. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.6.