Milewska, A. i Błażejczyk, D. (2020) „Program «Rodzina 500+» szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 58-67. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.5.