Michalczuk, G. i Konarzewska, U. (2020) „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 43-57. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.4.