Garstka, M. (2020) „Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 30-42. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.3.