Cyburt, A. (2020) „Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 5-17. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.1.