Wigier, M. i Podstawka, M. (2021) „Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (26(75), s. 68-78. doi: 10.22630/PEFIM.2021.26.75.13.