Pokojski , Z. (2021) „Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (26(75), s. 53-67. doi: 10.22630/PEFIM.2021.26.75.12.