Davidenko, N. i Wasilewska, N. (2021) „Zapewnienie równowagi finansowej przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (26(75), s. 40-52. doi: 10.22630/PEFIM.2021.26.75.11.