Buszko, A. (2021) „Czy szara strefa rzutuje na poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych? Przypadek Polski i polskich regionów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (26(75), s. 22-39. doi: 10.22630/PEFIM.2021.26.75.10.