Ancyparowicz, G. (2021) „Finansowe i społeczne aspekty prywatyzacji oszczędności emerytalnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (26(75), s. 5-21. doi: 10.22630/PEFIM.2021.26.75.9.