Ganc, M. i Wasilewski, M. (2021) „Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 98-110. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.8.