Olewnicki, D., Sabała, E. i Stangierska, D. (2021) „Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 84-97. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.7.