Karpacz, J. i Pisarska, A. (2021) „Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 66-83. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.6.