Łukaszewska, K. i Małecka-Ziembińska, E. (2021) „Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 54-65. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.5.