Kasprzyk, B. i Leszczyńska, M. (2021) „Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 40-53. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.4.