Juchniewicz, M. i Podstawka, Łukasz (2021) „Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 29-39. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.3.