Garstka, M. (2021) „Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 19-28. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.2.