Filip, P. (2021) „Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25(74), s. 5-18. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.1.