Kata, R. (2018) „Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(19(68), s. 62-72. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.6.