Toktaş, Y. (2020) „Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (24(73), s. 255-265. doi: 10.22630/PEFIM.2020.24.73.42.