Davydenko, N., Olifer, I., Wasilewska, N. i Wasilewski, M. (2020) „Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (24(73), s. 31-42. doi: 10.22630/PEFIM.2020.24.73.25.