Nowak, A. i Wójcik, E. (2012) „Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 505-517. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4703 (Udostępniono: 16wrzesień2021).