Napiórkowska-Baryła, A. i Witkowska-Dąbrowska, M. (2012) „Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 496-504. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4702 (Udostępniono: 15sierpień2022).