Szwacka-Mokrzycka, J. (2012) „Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 453-461. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4698 (Udostępniono: 15sierpień2022).