Rykowska, J. i Sawicka, J. (2012) „Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 402-411. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4694 (Udostępniono: 3lipiec2022).