Kapusta, F. (2012) „Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 228-240. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4679 (Udostępniono: 27styczeń2022).