Babuchowska, K. i Marks-Bielska, R. (2012) „Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (8(57), s. 36-46. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4662 (Udostępniono: 16wrzesień2021).