Grzegorczyk, W. (2016) „Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (15(64), s. 68-74. doi: 10.22630/PEFIM.2016.15.64.6.