Waśkowski, Z. (2015) „Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (13(62), s. 157-170. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4615 (Udostępniono: 16wrzesień2021).