Idźkowska, K. i Kisiel, R. (2014) „System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (12(61), s. 64-78. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4589 (Udostępniono: 22październik2021).