Lizińska, W., Marks-Bielska, R. i Serocka, I. (2014) „Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (11(60), s. 115-126. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4572 (Udostępniono: 22październik2021).