Kowalska, I. (2011) „Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (6(55), s. 34-43. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4536 (Udostępniono: 31marzec2023).