Pudełkiewicz, E. (2011) „Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (5(54), s. 115-130. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4524 (Udostępniono: 22październik2021).