Kata, R. (2009) „Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (2(51), s. 307-318. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4440 (Udostępniono: 8grudzień2021).