Pudełkiewicz, E. (2009) „Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (2(51), s. 259-295. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4438 (Udostępniono: 16wrzesień2021).