Błażejowska, M. (2009) „Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (2(51), s. 249-256. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4437 (Udostępniono: 27styczeń2022).