Łozowski, M. i Obstawski, Z. (2009) „Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (2(51), s. 197-211. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4433 (Udostępniono: 27styczeń2022).